Pomóż nam docenić ludzi o wielkim sercu oraz firmy i instytucje, które wspierają nasz region!

Szukamy osób, które służą pomocą i radą swojej lokalnej społeczności, organizują dla niej przedsięwzięcia albo charytatywnie bądź wolontariacko wspierają szczytne cele. Chcemy również docenić firmy i isntytucje w regionie słupskim, które część swoich zysków oddają na cele dobroczynne albo pomagają mieszkańcom w inny sposób.

Kandydatów do nagrody należy zgłaszać za pośrednictwem FORMULARZA WNIOSKÓW.
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada 2022 r

Szczegółowe informacje znajdują się w REGULAMINIE KONKURSU (zakładka “Regulamin konkursu Dobroczyńca Regionu Słupskiego”)

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie (Pobierz dokument) 
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku przez SFL (Pobierz dokument)

Wypełnione oświadczenia należy przesłać na adres: cio@cio.slupsk.pl

Nie czekaj i wskaż nam tych, których warto docenić w naszych konkursie na Dobroczyńcę Regionu Słupskiego! 

Koszyk na zakupy